خودشناسی,یادداشت روزانه

من یادگرفتم

من یادگرفتم کسالت‌بارترین کارها را هم می‌توانم طور دیگری انجام بدهم اگر درموردش بنویسم.

من یادگرفتم اول بیاموزم دوم اجراکنم و سوم اصلاح کنم.

من یادگرفتم نوشتن یکی از ابزارهای ضروری در بزرگسالی است.

من یادگرفتم خواسته‌ با نوشتن جان‌می‌گیرند و اندیشه با انتشار.

من یادگرفتم با شنونده‌ی خوب بودن قدردان حضور افراد در زندگی‌ام باشم.

من یادگرفتم همه‌چیز ساختنی است حتی رابطه‌ی خوب با پول.

من یادگرفتم عمیق‌تر به مسائل نگاه کنم، چراکه عمق عامل تمایز است.

من یادگرفتم چالش‌ها مثل کود عمل می‌کنند، رشد مهارت و تخصص را سرعت می‌بخشد.

من یادگرفتم یادگیری سه وجه دارد، اول یادگیری از سطح بالاها، دوم تعامل و رقابت با هم‌سطح‌ها و آموزش به افرادی که به کمک ما محتاجند.

من یادگرفتم نوشتن فقط یک مهارت نیست، ابزاری برای حل مسئله است.

من یادگرفتم به صحبت گروهی از افراد به خوبی گوش بدهم.

من یادگرفتم اگر به فرصت‌های زپرتی عمیق‌تر بنگرم فرصت‌های خوب تولید می‌شوند.

من یادگرفتم سوال نوشتن یک راه خوب برای گسترش موضوعات است.

من یادگرفتم داشتن شبکه‌ی حمایتی از دوستان مهم‌ترین دارایی این دهه از زندگی‌ام است.

من یادگرفتم تمرین رونویسی بدون درد و خونریزی به دایره‌ی لغاتم می‌افزاید.

شما چه یادگرفتید؟

تصویر نویسنده
فاطمه یکتا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *